BESIKTNING

Besiktning av industrimaskiner

Inom området Besiktningar kan vi erbjuda följande:
  • Slutbesiktning av elinstallationer på maskiner och anläggningar 
  • Maskinsäkerhetsbesiktningar
Dessa besiktningar utförs som besiktning av oberoende tredje part och besiktningen avrapporteras alltid i ett besiktningsutlåtande.

Det som normalt kontrolleras under en maskinbesiktning är uppfyllandet av relevanta direktiv och användandet av harmoniserande standarder. I förekommande fall kontrolleras även uppfyllandet av bransch- eller företagsspecifika standarder. 

Har du en industrimaskin som behöver besiktning?
Kontakta oss så hjälper vi dig!