SEVAB TEKNIK AB:S HISTORIA

När Styr- och elinstallationer Väst AB grundades 1986 så var huvudinriktningen elinstallationer i bostäder och kontor. 1990 startades SEVAB Teknik AB som hade som inriktning att tillhandahålla till viss del ingenjörsstöd men framför allt installationstjänster mot industri.

2003 kompletterades SEVAB:s tjänsteutbud till att nu även erbjuda ingenjörstjänster.

2004 och 2005 fortsatte kompletteringen av ingenjörstjänster till att nu även kunna erbjuda verksamhetsstöd vid upphandling av maskinutrustning och stöd vid CE-märkning.

​Idag kan SEVAB erbjuda ett komplett utbud av tjänster och produkter mot industri, allt från konstruktion till installation med tillhörande efterservice.
SEVAB har historiskt även varit mycket engagerade i sprinklerinstallationer, främst vad det gäller larminstallation och elpumpar. Under 2005 startades en satsning på att bli en komplett leverantör av sprinklerpumpar och övrigt material i en sprinklercentral.
Sevab kan idag erbjuda allt från manometrar, vridspjäll, elpumpar, dieseldrivna pumpar till komplett monterade sprinklercentraler, såväl el-installation som mekaniskt montage.
sprinklerinstallation idustrisprinklerinstallation idustri
sprinklerinstallation idustri
El-installation industriEl-installation industri
El-installation industri
Automation-industrirobotarAutomation-industrirobotar
Installation robotmaskiner
Projektering industriProjektering industri
Projektering industri
Car production