Sprinklermaskiner systemSprinklermaskiner system
Sprinklermaskiner system

SPRINKLER

Sprinklersystem

SEVAB har levererat larmtablåer, pumpautomatikskåp samt levererat elinstallationer mot sprinklerbranschen sedan starten 1986.

För att bättre möta marknadens krav och önskemål och krav kompletterades sortimentet under 2006 och 2007 med dieseldrivna pumpar. Vidare har vi idag även ett komplett sortiment med armaturer och material för installation i sprinklercentralen.


Idag kan vi erbjuda:

Sprinklerpumpar

 • Eldrivna sprinklerpumpar enligt, SBF, NFPA.
 • Dieseldrivna sprinklerpumpar enligt SBF, NFPA och FM.
 • Tryckhållningspumpar.
 • Kompletta boendesprinklerpumpar med automatik.


Utrustning i sprinklercentralen

 • Sugkonor med avsättning för manometer.
 • Tryckkonor med avsättning för termostatventil, dykrör och manometer.
 • Vridspjällsventiler med och utan gränslägesbrytare.
 • Manometrar dämpade och odämpade.
 • Flödesmätare.
 • Kulventiler
 • Backventiler
 • Återströmningsskydd
 • Stenfällor
 • Färdiga starttavlor för startpressostater till pumpar enligt SBF120:5 och SBF120:6
 • Färdiga paket för lågt inkommande tryck
 • Termostatventiler
 • Reducerings paket tryckhållningspump.
 • Nivåmätning i sprinklerbassäng
 • Primingtankar för pumpar med sugförhållanden.
 • Utrustning för automatisk påfyllning av primingtankar.
 • Utrustning för automatisk påfyllning av sprinklerbassäng.
 • Utsugningsfläkt och spjäll för sprinklercentraler med dieseldrivna sprinkler aggregat.
 • Flödesvaktstestare kompletta med med cirkulationspump och flödesvakt.


Automatikskåp och styrutrustning

 • Startautomatikskåp för elpumpar enligt SBF120:5, SBF120:6 och SBF120:7
Option för varvtalsreglering via frekvensomriktare för att erhålla ett konstant tryck.
7.5kW - 160Kw


 • Startautomatikskåp för dieseldrivna pumpar enligt SBF120:6
Option för varvtalsreglering via att erhålla ett konstant tryck.
Option för mjukstart för att minimera tryckstötar vid pumpstart.


 • Larmtablå 12-60 larmpunkter
72h batteribackup.
Individuellt valbar tidsfördröjning.
Summalarm A och B valbar för varje kanal.
Option möjlig till reläutgångskort där man varje larm individuellt kan utläsas av överordnat system.


 • Elektronisk larmfördröjningsenhet
Förhindrar falsklarm vid larm genom inbyggd larmfördröjning.
Fellarmsutgång vid fel på enhet.


 • Test av flödesvakter
Automatikskåp för manuell test av flödesvakter via lokala vred.
Automatikskåp för automatisk test av flödesvakter.


 • BF122 "Svarta lådan"
Automatikskåp för larmöverföring till brandförsvaret.


Elinstallationer för sprinklers och pumpar

 • Elektrisk installation och uppstart av pumpar.
 • Felsökning i sprinklerinstallationer.
 • Byte och uppgradering av startautomatikskåp för pumpar.

Vill du veta mer om sprinklersystem eller sprinklerutrustning? Kontakta oss!